خرید و تامین تجهیزات

ارزش های اصلی برند، فرهنگ و مفاهیم برجسته ای که می توانند مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهند، کشف کنید.
اطلاعات بیشتر

مهندسی خرید

معرفی برند به مخاطبان آنچه که نام تجاری شما مرتبط است، هدف و آنچه شما برای مشتریان خود انجام می دهید را معرفی کنید.
اطلاعات بیشتر

خدمات مشاوره ای و مهندسی خرید تجهیزات

امکان سنجی مفهوم طراحی، پیشنهاد کسب و کار، برنامه ریزی اقتصادی، و غیره را نشان می دهد.
اطلاعات بیشتر

واردات و صادرات محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی

توانایی نمایش برند را از طریق سه عنصر اساسی - فرآیندها، ابزار و فرهنگ برای بهتر شناخته شدن برند و مارک.
اطلاعات بیشتر