پوشش زنجیره ارزش، به عنوان مزیت رقابتی

یکی از مهمترین مزیت‎های رقابتی شرکت پتروپارس در مقایسه با سایر رقبای ایرانی، پوشش کامل زنجیره ارزش بالادست است. شرکت پتروپارس با تکیه بر توانمندی‎ها و تجربیات موجود در شرکت‎های زیرمجموعه خود، می‎تواند کلیه فعالیت‎های مربوط به قراردادهای بالادستی از مرحله اکتشاف و حفاری تا مرحله تولید و بهره‎برداری را به صورت یکپارچه ارائه دهد. ایجاد شرکت‎های تخصصی در طول زنجیره ارزش نفت و گاز، این امکان را برای شرکت پتروپارس فراهم آورده است که ضمن تمرکز بر ارائه خدمات تخصصی و با کیفیت، از چابکی کافی در هر یک از این حوزه‎ها برخوردار باشد.