پیشرفت پروژه

در حال حاضر در راستای راه‌اندازی کارخانه آب‌اکسیژنه کیمیا پترو مطالعات کامل امکان‌سنجی طرح و خرید لایسنس و تکنولوژی‌های لازم صورت‌گرفته و مهندسی پایه آن نیز به اتمام رسیده است.
علاوه‌برآن حدود نیمی از مهندسی تفصیلی پروژه انجام‌گرفته و زمین موردنیاز کارخانه نیز به مساحت 5/16 هکتار در شهرک لیا قزوین خریداری شده این در حالی است که تا به امروز جواز تأسیس این طرح نیز از سوی وزارت صمت اخذ و عملیات اجرایی در آن آغاز شده است تا با یاری خداوند متعال و مساعدت مسئولان مربوطه ظرف 18 ماه آینده کارخانه موردنظر احداث و وارد فاز بهره‌برداری شود.
اجرا و راه اندازی
خرید، تجهیزات و لجستیک
طراحی و مهندسی پایه تفصیلی
امکان سنجی و خرید لایسنس

زمان مانده تا بهره برداری از واحد صنعتی آب اکسیژنه کیمیا پترو