پتروپارس آگاه است که مقدار و کیفیت منابع موجود در یک میدان نفت و گاز تعیین کننده ارزش پروژه‌ است. از سوی دیگر پتروپارس اهمیت زیادی به مطالعات توجیه اقتصادی، نوع قرارداد و طرح تامین مالی پروژه‌ها می دهد. تکنیک‌های مطالعه توجیه اقتصادی و تامین مالی و نیز دانش تخصصی درباره تاسیس و راه‌اندازی پروژه‌های نفت و گاز و توسعه آنها جزو مسائل اساسی است تا پتروپارس بتواند تصمیمات خردمندانهای درباره فرصت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت بگیرد. پتروپارس به عنوان شرکتی پیشرو در آغاز هر پروژه گامهای استواری را برای بهینه سازی در زمینه مطالعه توجیه اقتصادی برداشته و کلیه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در مورد سرمایه‌گذاری را تدوین می کند. همچنین همزمان با اجرای مطالعات توجیهی، راه‌های ممکن برای تامین منابع مالی نیز بررسی می شود؛ چراکه تامین مالی نقشی اساسی در پروژه‌های اکتشاف و توسعه نفت و گاز دارد.

پتروپارس با موفقیت کامل توانسته است در حوزه صنعت انرژی در ایران تامین مالی حدود ۱۴ میلیارد دلار از طرح و پروژهای خود را بر عهده بگیرد. در تامین مالی ابتدا ویژگی‌های اصلی پروژه به بحث گذاشته و سپس روندهای موجود در بازار که اهمیت ویژه‌ای در صنعت نفت و گاز دارند آشکار می‌شود. شرایط ناظر بر تامین مالی تاثیر مستقیمی بر جمع کل هزینه‌ها دارد و به همین ترتیب بر توجیه تامین مالی پروژه مستقیماً اثر می‌گذارد.

قدرت تامین مالی

با بالاترین استانداردهای حرفه ای آشنا شوید

اعتبار بخشی یک چک با ارزش است تا ببینیم که ما همچنان به حفظ بالاترین استانداردهای حرفه ای ادامه خواهیم داد.

بهبود عملکرد مشتریان ما به طور قابل توجهی

در پنج سال گذشته، خدمات ما را با توجه به ارزیابی مشتریان بهبود داده ایم.در پنج سال گذشته،خدمات ما.

ایجاد یک محیط بی نظیر برای افراد

ما نیروها را برای ایجاد یک پلت فرم بی نظیر برای رشد و ایجاد ارزش در تامین مالی ترکیب می کنیم.

ایران بیش از 15/8 درصد از ذخایر تائید شده گاز دنیا را در اختیار دارد اما از آنجایی که بسیاری از حوزه‌ها و منابع عمده گاز ایران در مناطق مرزی مشترک بین ایران و کشورهای همسایه‌ قرار دارد، موجب به وجود آمدن چالشهای عمده شده و اهمیت آن را دو چندان کرده است. از نظر راهبردی در بخش داخلی، مصرف انرژی و تخصیص آن به بخش‌های مختلف اقتصاد نیازمند تصمیم گیری مناسب و برنامه ریزی دقیق است و از نظر خارجی، برنامهریزی برای صادرات انرژی یکی از بهترین راه‌های ورود به مناطق مختلف دنیا، کسب درآمدهای ارزی و توسعه روابط دیپلماتیک با کشورهای مختلف محسوب میشود. پتروپارس در مقام شرکتی پیشرو در زمینه صنعت نفت و گاز و شرکتی که رتبه اول را در زمینه اکتشاف و تولید در ایران و در مقایسه با دیگر کشورها دارد، قدرت و توانمندی غیرقابل انکاری در اجرای پروژه‌های کلان در بخش انرژی دارد. پتروپارس به خوبی آگاه است که پروژه‌های نفت و گاز به لحاظ موقعیت جغرافیایی، اندازه، سرمایه، فناوری و انواع ریسک‌ها ویژگی‌های گوناگونی دارند و به خوبی میداند که ارزشیابی پروژه‌های اکتشاف نفت و گاز، عملیاتی بسیار پیچیده و دشوار است.